Aanbesteding

Start aanbesteding OV-concessie Gooi en Vechtstreek

Geïnteresseerde vervoerders kunnen tot 9 december hun offerte indienen.


Gooi en Vechtstreek
Gedeputeerde Staten hebben het Programma van Eisen voor de aanbesteding van het openbaar busvervoer voor de concessie Gooi en Vechtstreek vastgesteld. Hiermee start de aanbesteding van de nieuwe concessie, die loopt van 11 juli 2021 tot medio december 2030.

Geïnteresseerde vervoerders kunnen tot 9 december hun offerte indienen. In het voorjaar van 2020 wordt het beste bod geselecteerd.

Het Programma van Eisen (PvE) bevat de minimumeisen waar het aanbod van de vervoerder aan moet voldoen. Hieronder vallen bijvoorbeeld eisen over comfort, betrouwbaarheid, informatievoorziening en duurzaamheid. Gedeputeerde Mobiliteit Adnan Tekin: “Noord-Holland wil openbaar vervoer dat past bij de behoefte van haar reizigers. Met deze nieuwe concessie willen wij vervoerders stimuleren om niet alleen naar onze basiswensen te kijken, maar vooral zelf met klantgerichte en innovatieve voorstellen te komen en zo het openbaar vervoer in de regio te verbeteren.â€

Aanbod openbaar vervoer vanaf 2021

Met de nieuwe concessie wil de provincie inspelen op veranderende mobiliteitspatronen van reizigers in de regio. Denk bijvoorbeeld aan het groeiende gebruik van de elektrische fiets, deelfiets en deelauto’s. Daarnaast rijden in 2022 bussen over de nieuwe vrije busbaan ‘HOV in ’t Gooi’, wat gevolgen heeft voor het openbaar vervoeraanbod. Met de ambitie om aan het einde van de concessieperiode 100% CO2-neutraal te rijden, worden vanaf 2021 flinke stappen gezet op weg naar een duurzame en schone busvloot. Hiermee draagt het openbaar vervoer in Noord-Holland bij aan de nationale klimaatdoelstellingen. De opzet van de concessie is daarom flexibel. De nieuwe vervoerder kan zo inspelen op nieuwe ontwikkelingen die invloed hebben op het gebruik van het openbaar vervoer.

Ontvangen reacties

Van de reizigersorganisatie ROCOV Noord-Holland, regiogemeenten, aangrenzende provincies en van reizigers, inwoners en bedrijven heeft de provincie in totaal 23 reacties op het ontwerp-PvE ontvangen. Deze zijn opgenomen in het definitieve Programma van Eisen. In de begeleidende Nota van Zienswijzen wordt uitgelegd hoe de reacties zijn verwerkt. De onderwerpen waar de meeste reacties over binnen kwamen, waren de combinatie fiets en OV, de loop- en fietsafstand naar een halte, de toegankelijkheid van het OV en de bereikbaarheid van een aantal specifieke locaties in de regio.

Verdere procedure

Met de vaststelling van het Programma van Eisen door Gedeputeerde Staten kan de offerteaanvraag met bijbehorende bijlagen gepubliceerd worden op TenderNed, het online portaal voor aanbestedingen. Hiermee start de officiële Europese aanbestedingsprocedure. Vervoerders kunnen tot eind dit jaar hun offerte indienen, in het voorjaar van 2020 zal de gunning van de concessie Gooi en Vechtstreek plaatsvinden. Kijk voor meer informatie op Openbaar vervoer.

Vorig bericht Draka Polymer alsnog failliet
Volgend artikel Het Grootste Werkfestival donderdag 31 oktober in Alkmaar

Nu op WijNoordHolland