Nieuws

Provincie blijft innovaties binnen het midden- en kleinbedrijf stimuleren

De provinciale programma’s GO!-NH en Programma Investeringsgereed Innovatief MKB (PIM) zijn succesvol.


Provincie

Haarlem
De provinciale programma’s GO!-NH en Programma Investeringsgereed Innovatief MKB (PIM) zijn zo succesvol dat de provincie hiermee doorgaat.

Uit een evaluatie blijkt dat beide programma’s goed aansluiten bij de behoeften van de ondernemers in Noord-Holland. De innovaties zorgen voor een stevige economische groei, geven een impuls aan duurzaam ondernemen en leiden tot een breder aanbod van goederen en diensten. De provincie heeft beide programma’s, die nu meer dan 2 jaar bestaan, geëvalueerd.

GO!-NH

Het versnellingsprogramma GO!-NH stimuleert vernieuwende ideeën op het gebied van circulaire economie en duurzame mobiliteit. In het programma worden ondernemers ondersteund met het verder ontwikkelen van hun innovatieve idee tot een uitvoerbaar product of dienst. In 2018 en 2019 zijn in totaal 4 programma’s uitgevoerd. Per programma zijn 10 ondernemers door de provincie gefinancierd. De inhoud en werkwijze krijgt veel waardering van de deelnemers. Vooral de toegang tot expertise en het in contact komen met relevante partijen ervaren zij als erg waardevol.

PIM

PIM geeft maatwerkadvies aan innovatieve en duurzame mkb-ondernemers die financieringsvragen hebben. De provincie hecht grote waarde aan duurzame innovaties. Daarom staan de thema’s circulaire economie, energietransitie en duurzame mobiliteit nu centraal. Er is volop gebruik gemaakt van de ondersteuning. 278 ondernemers zijn geholpen met maatwerkadvies. In totaal is nu al voor € 29 miljoen aan financiering opgehaald. Het programma wordt voortgezet, omdat er nog steeds veel vraag is naar ondersteuning bij het vinden van financiering. Bovendien blijkt PIM een goed instrument om hierin te voorzien.

subsidieregeling MIT, het Innovatiefonds Noord-Holland (INH) en het fonds PDENH.

Vorig bericht Sterke groei gemeenten rond Amsterdam
Volgend artikel Zelf een auto importeren, wat kost dat

Nu op WijNoordHolland