Nieuws

Peter Simões directeur Expertisecentrum INVESTA

Per 1 juli staat Peter Simões aan roer van INVESTA, het expertisecentrum voor groen gas en biomassavergassing.


AMSTERDAM РHij zal in zijn nieuwe functie verantwoordelijk zijn voor de realisatie van de doelstellingen door het verder uitbouwen van de activiteiten van INVESTA, waaronder de realisatie van het R&D-programma dat vergassingstechnologie op grote schaal toepasbaar moet maken. Sim̵es was hiervoor werkzaam als manager en strategisch adviseur binnen het AEB Amsterdam Рhet duurzame energie en grondstoffenbedrijf van de gemeente Amsterdam.

INVESTA wil een grote bijdrage leveren aan de versnelling van technologische ontwikkelingen die grootschalige commerciële productie van groene energie en groene chemicaliën uit

biomassaresiduen mogelijk maken. Simões ziet dat als een mooie uitdaging: “De komende periode zal ik met de vele belanghebbenden en geïnteresseerden in gesprek gaan om input te verzamelen en in lijn daarmee de activiteiten van INVESTA verder uit te bouwen en het R&D-programma vorm te geven. Met dit programma willen wij aantonen dat vergassingentechnologie breed inzetbaar is voor zowel huishoudens als de industrie.â€

Simões begon zijn carrière voor de stad Amsterdam in 1993 bij AEB Amsterdam. Bij aanvang is hij gestart in operationele functies. Als project- en business development manager was hij onder meer betrokken bij de realisatie van vele duurzame projecten zoals de ontwikkeling van stadswarmte, koppeling van AEB aan de Amsterdamse rioolwaterzuivering en de bouw van de Hoog Rendement Afval Energie Centrale.

Simões vervulde een belangrijke rol bij de strategische ontwikkeling van AEB. Hij vertegenwoordigde AEB bij lokale, nationale en Internationale organisaties en brancheverenigingen. Zo was hij voorzitter van de werkgroep energie van de vereniging afvalbedrijven en lid van internationale werkgroepen zoals ISWA en FEAD. Daarnaast is hij betrokken bij relevante ontwikkelingen en innovaties die regionaal plaatsvinden op het gebied van de circular- en biobased economy en realisatie van duurzame energie en klimaatdoelstellingen.

Over INVESTA

INVESTA (Institute for Valorisation and Expertise in Thermochemistry Alkmaar) is hét expertisecentrum voor biomassa en vergassingstechnologie. In dit Noord-Hollandse bedrijvencluster werken ondernemers, onderzoekers en overheden samen aan duurzame en innovatieve groen gas initiatieven. Technologieontwikkeling op het gebied van biomassavergassing en een brede toepassing van de geproduceerde gassen staan centraal.

Met biomassavergassing wordt biomassa door middel van verhitting omgezet in een gas dat voor vele toepassingen gebruikt kan worden, waaronder de duurzame productie van groen gas, groene brandstoffen en groene chemicaliën. Het is daarmee een centrale technologie in de verduurzaming van onze economie. Deze technologie is geschikt voor allerlei soorten biomassaresiduen, zoals snoeiafval, houtafval, groente, fruit- en tuinafval, olie en vet uit voeding, mest en gewassen voor bio-energie zoals koolzaad en suikerriet. Op termijn wordt ook zeewier als belangrijke bron van biomassa gezien. INVESTA is de plek van samenwerking rond biomassavergassing waar bedrijven en onderzoeksinstituten op een kosteneffectieve manier hun technologie marktrijp kunnen maken.

INVESTA heeft in 2017 een bijdrage ontvangen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincie Noord-Holland. Met het budget van bijna € 2 mio wordt het expertisecentrum ontwikkeld. Deze bijdrage is onderdeel van de Green Deal die in 2016 werd ondertekend.

Partners binnen INVESTA zijn: Taqa, Inholland, ECN part of TNO, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, New Energy Coalition, Alliander, gemeente Alkmaar en provincie Noord-Holland.

Vorig bericht Havenbedrijf Amsterdam teleurgesteld over uitspraak Europese Hof van Justitie
Volgend artikel Leden FloraHolland geven groen licht aan invoering van een ledenraad

Nu op WijNoordHolland