Nieuws

NLG Holland start project Bodem en Water met tien telers in Noord-Holland

De duurzame bloembollencoöperatie NLG Holland heeft van de provincie Noord-Holland een subsidie toegekend gekregen voor de uitvoering van het project Bodem en Water.


Het project is in samenwerking met het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier opgesteld en is gericht op de verbetering van de bodem- en water-huishouding in de regio Noord-Holland Noord. Er zal worden onderzocht welke maatregelen agrariërs in de teelt en grondbewerking kunnen nemen die bijdragen aan de waterkwaliteit en er voor zorgen dat agrarische bedrijven en de waterhuishouding in Noord-Holland Noord minder kwetsbaar worden voor droogte en wateroverlast.

Binnen het project wordt per teler een plan van aanpak opgesteld dat gericht is op:

 • het klimaatbestendig maken van de bodem en de vermindering van de uitspoeling van chemische middelen en kunstmest;
 • de verhoging van het organische stofgehalte in de bodem;
 • de verbetering van de sponswerking van de bodem;
 • de vermindering van het middelengebruik en bemesting en de meting van de effecten daarvan;
 • het meten van uitspoeling en buffercapaciteit

Het project heeft een looptijd van 3 jaar en is in april dit jaar van start gegaan met de werving van geïnteresseerde agrarische bedrijven. Er is gestreefd naar een interessante spreiding van bedrijven binnen het beheersgebied van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met verschillende soorten grond en specialisatie. Begin mei hebben zich 10 bedrijven gemeld om mee te doen. Het zijn bedrijven uit of gerelateerd aan de bollensector, groenteteelt, akkerbouw en veehouderij. Het betreft de volgende bedrijven:

 1. J.C.J. Ruiter-Wever Bloembollen en Bolbloemen, Andijk
 2. Bloembollenkwekerij Gebroeders Hulsebosch BV, Schagerbrug
 3. Puur Groenten, Middenmeer
 4. Huiberts Biologische Bloembollen, Sint Maartensvlotbrug
 5. Appelman Vegetables BV, Stompetoren
 6. Fa Gebroeders Ran, De Cocksdorp Texel
 7. Noordbol Bloembollen Texel, Oosterend Texel
 8. Fa Uitgeest, De Koog Texel
 9. Bloembollenkwekerij M.C. Zonneveld BV, Julianadorp
 10. Blokker Bloembollen, Sint Maartensvlotbrug

Met deze bedrijven hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden over de locatie, plan van aanpak, bodembemonstering en het aanbrengen van meetapparatuur voor het meten van uitspoeling en buffercapaciteit. De uitvoering van het project en samenwerking met de telers wordt mede vorm gegeven met adviseurs op het gebied van bodemverbetering en regeneratieve landbouw van Team Ecosys, Green Balance, Groei Natuurlijk! en Bright Agro Innovation.

Vorig bericht De Media Balie Bussum sluit zich aan bij Abovo Media
Volgend artikel De Cyso Group opent nieuwe IT-hotspot "De Roeter"

Nu op WijNoordHolland