Project

Leader-subsidie Kop van Noord-Holland nadert afronding

Onderdeel van het POP3-programma

Leader Kop van Noord-Holland

Schagen, Hollands Kroon, Den Helder, Texel,
Verspreid over de 4 Kop-gemeenten – Schagen, Hollands Kroon, Den Helder en Texel – is er tussen 2017 en nu een groot aantal mooie projecten geïnitieerd gericht op de volgende thema’s: demografische ontwikkeling, leefbaarheid van het platteland, duurzame energie, kringlooplandbouw, circulaire economie en (agro-)toeristisch netwerk.

Met LEADER-subsidie zijn thans vijftien projecten gerealiseerd. Daarnaast zijn er nog vier projecten in uitvoering en bevindt een aantal projecten zich nog in de pijplijn voor definitieve toekenning van de subsidie.

Evaluatie

Begin 2022 heeft de LAG samen met initiatiefnemers en uitvoerders van projecten de afgelopen periode geëvalueerd, door middel van een enquête en een bijeenkomst. Uit deze evaluatie zijn ook een aantal leerpunten gedestilleerd.

De verwachtingen gebaseerd op deze ervaringen is dat ook in de komende periode LEADER weer krachtig aanwezig zal zijn in Noord-Holland.

Vorig bericht Oostzaan: 27 nieuwe woningen met behoud van groen
Volgend artikel BAM bouwt duurzaam zonnefietspad N232 in Vijfhuizen

Nu op WijNoordHolland