Nieuws

ING start innovatieplek Cumulus Park Amsterdam

De HvA is met ING, de gemeente Amsterdam en het ROC van Amsterdam een innovatiedistrict gestart: Cumulus Park.


ING

Dat is een intensieve samenwerking tussen ING en de Digital Society School van de Hv in Zuidoost waarbij de betrokken partijen vanuit verschillende disciplines, sectoren en achtergronden elkaar ontmoeten en versterken. Cumulus Park biedt studenten, docenten en onderzoekers de kans om maatschappelijke en grootstedelijke vraagstukken op te pakken.

Met de expertise op onder andere de terreinen urban technology, urban management, urban vitality, digital identity en ondernemerschap heeft de HvA de bewoners en bezoekers, de scholen, organisaties, overheid en bedrijven veel te bieden. De samenwerking met de buurt, bedrijfsleven, scholen en kennisinstellingen en overheid wordt gestimuleerd. In de afgelopen jaren is bijvoorbeeld in opdracht van Amsterdam Zuidoost Partners het City Marketing Project Cities and Visitors gedaan en is een samenwerking tussen ING en de Digital Society School van de HvA gestart.

Op woensdag 9 oktober is het Cumulus Park geopend. Dat gebeurde tijdens het evenement Emerging technologies and the future of cities: myths and opportunities. Cumulus Park biedt een netwerk, inspiratie en fysieke ruimtes voor nieuwe generaties studenten, onderzoekers, ondernemers en innovatieve initiatieven. Met het nieuwe restaurant The Traveller dat binnenkort opent, andere horecavoorzieningen en meer groen, open gebouwen en publieke ruimte en sportvoorzieningen wordt het district steeds aantrekkelijker.

In de komende periode starten in het Cumulus Park verschillende activiteiten en experimenten, zoals een platform voor lokale ondernemers en het houden van kennissessies en meet-ups. In het eerste semester van studiejaar 19/20 maken verschillende ondernemers via ING gebruik van de HvA-voorzieningen in de Fraijlemaborg, waar een deel van de faculteit Business en Economie is gevestigd. In 2020 zal het nieuwe ING-pand Cedar worden geopend en in september, na de verbouwing van de Fraijlemaborg, opent de HvA Business Campus.

Vorig bericht Provincie pakt belemmerende regelgeving circulaire economie aan
Volgend artikel Databricks investeert in Europees Development Center in Amsterdam

Nu op WijNoordHolland