Fonds

Het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds nog beschikbaar

In totaal is er 100 miljoen euro beschikbaar

Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds

Het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds (EHDF) van de provincie Noord-Holland is gericht op het verzachten van de negatieve effecten van de coronapandemie in combinatie met de urgente verduurzamingsopgave. Inmiddels zijn er vanuit het fonds al diverse subsidies vertrekt. Het is nog steeds mogelijk om gebruik te maken van het EHDF.

In totaal is er 100 miljoen euro beschikbaar. In uitvoering en voorbereiding is nu een pakket van totaal € 47 miljoen aan maatregelen geraamd. Van deze € 47 miljoen is € 23 miljoen vastgelegd in GS-besluiten en in uitvoering.

Resultaten tot nu toe

Sportaccommodaties 
De uitvoeringsregeling Verduurzaming sportaccommodaties is tot nu toe het meest succesvol met meer dan 50 verstrekte subsidies en een tweede verlenging van de regeling begin dit jaar. Het voorziet duidelijk in een behoefte van sportverenigingen om hun kantines en sportvelden te verduurzamen.

Ontzorgingsprogramma
Van het ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed wordt al veel gebruik gemaakt, er lopen 84 serieuze gesprekken voor het opstellen van verduurzamingsplannen, 31 trajecten zijn opgestart en 6 intentieverklaringen zijn inmiddels getekend. Ongeveer 15 intentieverklaringen komen daar naar verwachting op korte termijn bij.

Culturele instellingen 
Er zijn 9 subsidies verstrekt voor de verduurzaming van culturele instellingen. Voor de dorps- en buurthuizen is een regeling in ontwikkeling.

Bedrijventerreinen
Vanuit bedrijventerreinen is belangstelling voor verduurzaming en inmiddels zijn daar 11 subsidies verstrekt. Daarnaast lopen er vijf pilots die gericht zijn op het stimuleren van samenwerking om te verduurzamen.

Woningcorporaties
Van de regeling om de samenwerking tussen woningcorporaties te stimuleren is voor 4 projecten gebruik gemaakt. 

Verbeteren klantreis
Voor de particuliere woningeigenaar wordt de klantreis verbeterd door de woningeigenaar van verbeterde informatie te voorzien waardoor hij of zij een betere afweging kan maken. TNO zal dit project uitvoeren met het Duurzaam Bouwen Loket, dat 39 van de 45 gemeenten in Noord-Holland ondersteunt in de transitie naar een duurzame en aardgasloze gebouwde omgeving, en met de Omgevingsdienst IJmond.

Ook heeft de provincie laten onderzoeken hoe er meer woningeigenaren kunnen gestimuleerd worden hun woning te verduurzamen. Uit dit onderzoek blijkt dat een deel van de woningeigenaren afhaken omdat ze het aanvragen van offertes te ingewikkeld vinden. De verwachting is dat als we hen extra helpen bij deze stap er meer eigenaren besluiten na een advies daadwerkelijk maatregelen te treffen. Er is voorgenomen om in een pilot deze aanvullende dienst te gaan testen en bij succes zal de aanpak verder over Noord-Holland uitrollen.

Cultuur
Voor de versterking van de culturele sector is een pakket van maatregelen van kracht dat aanvullend op elkaar werkt. Inmiddels is Cultuurherstel zijn ruim 30 adviestrajecten gestart of staan op het punt van starten. Zowel voor de Noord-Hollandse Cultuurlening als voor de regeling voor innovatie en samenwerking is veel belangstelling.

Versterken maatschappelijke sector 
De regeling Versterking van de maatschappelijke sector is van kracht sinds 1 augustus 2021. Inmiddels zijn 2 subsidies verstrekt en wordt momenteel met ongeveer 15 gemeenten gesproken en geadviseerd over de aanvraag.

Arbeidsmarkt
Om de arbeidsmarkt techniek te versterken worden er verschillende trajecten gesteund door de provincie. Bijvoorbeeld: Bij het Service Punt Technologie in de vijf arbeidsmarktregio’s wordt in samenwerking met de technologiecampussen gewerkt aan oriëntatie, matchen, begeleiden en opleiding voor doorstroom en zij-instroom in techniek, bouw en technologie. Een ander traject betreft het aanjagen van inclusieve leer/werktrajecten en een businessmodel voor die specifieke locaties waar mensen hun duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt kunnen ontwikkelen.

Vervolg

De komende periode richt de provincie zich op de uitvoering van het bestaande pakket aan maatregelen. Later dit jaar wordt besloten op welke manier het resterende budget zal worden ingezet.

Vorig bericht Westfriese gemeenten hebben energieneutrale ambities
Volgend artikel Wegafsluiting N247 en Het Schouw richting Amsterdam

Nu op WijNoordHolland