Nieuws

Economische groei in Alkmaar duidelijk zichtbaar

De gemeente Alkmaar werkt al een aantal jaar intensief aan een integrale aanpak gericht op economische kansen en groei: het Actieprogramma Economie 2015-2019

Hiermee wordt ingezet op het versterken van Alkmaar als economisch hart van de regio onder meer door Alkmaar op de kaart te zetten om meer bezoekers en ondernemers aan te trekken, bedrijven te faciliteren en het aantal arbeidsplaatsen te vergroten. Deze inzet werpt vruchten af en wordt onder meer beloond met een structurele stijging van de bezoekersaantallen in de afgelopen jaren. Ook steeg Alkmaar in 2016 naar plek 7 op de Retail Atlas ranglijst van best gewaardeerde winkelgebieden van Nederland.

Het aantal verkochte bedrijfskavels en nieuwe bedrijven stijgt jaarlijks en ondernemers beoordelen de relatie tussen de gemeente en het bedrijfsleven met een 7,5. De positieve resultaten uit 2016 zetten zich in de eerste helft van 2017 voort.

Aantrekkelijk

Diverse nieuwe evenementen, de verlenging van de kaasmarkt, de vestiging van bedrijven als de Vue bioscoop, Primark, Topshelf en Decathlon in het centrum en op Overstad, zorgen voor stijgende bezoekersaantallen en bestedingen. Ook Cultuur blijft een belangrijke trekker in Alkmaar: met de tentoonstelling van ‘van Everdingen’ heeft Alkmaar na ‘Picasso’ wederom landelijke publiciteit gewonnen en bezoekers naar het museum en de stad getrokken. De hieruit volgende omzetstijging bij de binnenstadwinkeliers bevordert de continuïteit en werkgelegenheid in de detailhandel. Ook op bedrijventerreinen is de economische groei zichtbaar. Zo is in 2017 tot nu toe 2,8 hectare grond in de Boekelermeer verkocht. In 2016 zijn in totaal op 4,6 hectare nieuwe bedrijfsontwikkelingen gestart. De leegstand is afgenomen, maar blijft een aandachtspunt binnen het gemeentelijk beleid.

Ondernemend en Innovatief

De gemeente had als doel 500 extra banen te realiseren uiterlijk in 2018. Dit doel werd in de loop van 2016 al behaald en op dit moment is dit aantal al gestegen boven de 800. Ook het programma Kennisregio heeft een aantal belangrijke mijlpalen bereikt. Zo investeert het Europese Interreg Programma Northern Connections nu in de ontwikkelingen in het Energiecluster van Alkmaar. De investeringen van het Rijk, de provincie en particuliere investeerders in het Energy Innovation Park hebben een aantrekkende werking op andere investeerders én op de Alkmaarse onderwijssector. Eind juni is de intentieovereenkomst voor TerraTechnica getekend. Dit biedt techniekstudenten van Inholland unieke kansen door een betere aansluiting van de opleidingen op de arbeidsmarkt. De ontwikkelingen op Data Science gebied zijn in volle gang. Een team van de VU en studenten werken aan diverse onderzoeken vanuit de Alkmaarse Telefooncentrale.

Uitnodigend

Alkmaar is een uitnodigende stad waar initiatieven tot leven komen: de Stadskantine en de Online Campus zijn enkele voorbeelden. Daarnaast heeft de gemeente geïnvesteerd in de bereikbaarheid van Alkmaar bijvoorbeeld met de aanpassingen in het stationsgebied. De bereikbaarheid en het parkeren wordt met een ruime voldoende gewaardeerd, waarvan de bereikbaarheid per fiets zelfs met een 8,2 in 2016.

Er is een gericht acquisitie- en lobbybeleid voor Alkmaar als vestigingslocatie in brede zin, waar actief op ingezet wordt. Door de flexibele en vraaggerichte ‘Alkmaarse aanpak’ hebben niet alleen een flink aantal nieuwe bedrijven zich in Alkmaar gevestigd, maar zijn ook bedrijven behouden. Deze bedrijven bieden aan circa 1000 medewerkers een arbeidsplek. Ook op het gebied van duurzame inzetbaarheid wordt in veel gedaan. Dit staat ook voorop in het Alkmaarse 50plus beleid dat gericht is op het participeren van inwoners van 50 tot en met 67 jaar in de Alkmaarse samenleving. Om dit te realiseren werkt de gemeente intensief samen met Ondernemend Alkmaar, uitzendbureaus, coachingsbedrijven en het Werkgeversservicepunt. En met succes: de bekendheid van het 50-plus beleid is significant gestegen van 7% naar 27% onder de doelgroep en in de eerste maanden van 2017 zijn er via de samenwerking twintig mensen aan een duurzame baan geholpen.

“Stuk voor stuk initiatieven en resultaten waarmee Alkmaar haar positie als economisch hart van de regio versterkt. Alkmaar als gastvrije gemeente met een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven, waarmee de gemeente verder innoveert, groeit en aantrekkelijk blijft voor inwoners, bezoekers, (nieuwe) bedrijven, studenten en werkzoekenden”, aldus Victor Kloos (OPA, portefeuille Economische Zaken).

Vorig bericht Handel: 3 besturen en instellingen in Noord-Holland schrijven overheidsopdrachten uit (o.a. Spaarnelanden N.V., Sociale Verzekeringsbank ...)
Volgend artikel Hollands Kroon, een TOP locatie in de Kop van Noord-Holland

Nu op WijNoordHolland