Verkeer

Aanpak voor verbetering verkeersveiligheid N200

Provincie en gemeente werken samen om de verkeersveiligheid te verbeteren

Aanpak verbetering verkeersveiligheid N200

Bloemendaal,
Op de Zeeweg naar Bloemendaal aan Zee vinden relatief veel ongevallen plaats. De provincie en de gemeente Bloemendaal werken samen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Eerst worden de plekken aangepakt waar auto’s en fietsers elkaar kruisen: de weg naar Parnassia en de ingang van camping de Lakens. En er gaan campagnes voor bewust verkeersveilig gedrag gevoerd worden. Voor de langere termijn wordt er gekeken naar de ideeën die in een prijsvraag door bewoners zijn aangedragen.

Snel uitvoerbaar

In de eerste helft van 2023 pakt de provincie de aansluiting met de Parnassiaweg en de uitrit van camping De Lakens aan. Hier worden extra verkeersborden geplaatst, duidelijkere markeringen gemaakt en verkeersdrempels aangelegd. Vanaf camping De Lakens tot aan de boulevard Barnaart wordt de maximumsnelheid verlaagd naar 50 km/u. Daarmee verbetert de verkeersveiligheid voor met name fietsers en voetgangers.

Trajectstudie

In 2028 staat groot onderhoud aan de Zeeweg gepland. Dat is het moment om, indien nodig, ingrijpender maatregelen te nemen. Ter voorbereiding op het groot onderhoud start de provincie in 2023 een trajectstudie naar de Zeeweg. Ook verschillende ideeën die bij de prijsvraag van 2021 zijn aangedragen, worden in de trajectstudie onderzocht.

Herten

De Zeeweg doorkruist het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, een gebied waar veel damherten leven. Om aanrijdingen met herten te voorkomen is er een ecoduct gebouwd en wordt het aantal herten beperkt. Verder wordt de staat van de omheining besproken met de beheerders van het Nationaal Park.

Vorig bericht Ontwerpvergunning datacenter Middenmeer ter inzage
Volgend artikel Cultuurlening voor broedplaats Treehouse NDSM Amsterdam

Nu op WijNoordHolland