Stikstof

9 februari stikstofwebinar Provincie Noord-Holland

Webinar gaat in op de laatste ontwikkelingen van de Noord-Hollandse stikstofaanpak

stikstof webinar 9 februari Noord-Holland

Provincie Noord-Holland

Heeft u een vraag over stikstof? Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur & Stikstof) gaat tijdens een 3de webinar in op de laatste ontwikkelingen van de Noord-Hollandse stikstofaanpak. Aanmelden voor het webinar op donderdag 9 februari 2023 tussen 12.00 en 13.00 uur is nu mogelijk. Stikstof is veel in het nieuws en leeft in Noord-Holland. Dit bleek afgelopen najaar ook uit de grote belangstelling voor de vorige 2 webinars.  

Deze keer gaat Esther Rommel met Frank de Wit en Koen Overtoom in op vragen over stikstof. Frank de Wit is melkveehouder en voorzitter van de agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken. Samen met boeren en vrijwilligers werkt de vereniging aan duurzame plattelandsnatuur vanuit het ondernemerschap van hun agrarische leden. De komende jaren richten ze zich op 5 thema’s, waaronder klimaat en bodemdaling, natuur en biodiversiteit en water. Daarvoor starten ze bijvoorbeeld projecten en doen ze onderzoek. De vereniging werkt hierbij samen met partijen die aan dezelfde opgaven werken.

Koen Overtoom is algemeen directeur bij Port of Amsterdam, het havenbedrijf van Amsterdam. De haven speelt een belangrijke rol in de energietransitie en de omslag naar een circulaire economie. Dit gebeurt onder meer via gerichte vestiging van bedrijven, het verminderen van uitstoot door deze bedrijven en de import en productie van duurzame energiedragers en brandstoffen. Het doel is om luchtkwaliteit te verbeteren door de uitstoot af te bouwen van zowel het havenindustrieel complex als de scheepvaart in het Noordzeekanaalgebied. Zo levert het havenbedrijf een bijdrage aan het behalen van de doelen in het klimaatakkoord van Parijs.

Gebiedsgerichte aanpak

Noord-Holland is nu 3 jaar bezig met de gebiedsgerichte aanpak stikstof. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan natuurherstel en de afronding van het Natuurnetwerk Nederland. Vooral in de duin- en veenweidegebieden moet het teveel aan stikstof verminderen, dat in deze Europees beschermde natuur belandt. Samen met grondeigenaren, gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties maakt de provincie daarvoor plannen.

Programma

  • Welkomstwoord en een korte introductie van de aanwezigen
  • Korte introductie door gedeputeerde Esther Rommel
  • Ruimte voor het stellen van vragen aan Esther Rommel, Frank de Wit en Koen Overtoom
  • Afronding

Aanmelden

Aanmelden voor het webinar op 9 februari kan via deze link. Vervolgens ontvangen deelnemers een toegangslink per mail. Vragen kunnen tijdens het webinar worden gesteld via de chat. Aanmelden kan tot aan het einde van het webinar.

Informatie over stikstof

Meer weten over stikstof en waarom teveel de natuur aantast? Kijk deze uitzending van ExpeditieNH van NHnieuws. Daarin leggen experts uit waarom het noodzakelijk is om de stikstofuitstoot terug te dringen. Ook kunt u het webinar van 7 oktober 2022 terugkijken.

Vorig bericht BUX en BlackRock bundelen krachten
Volgend artikel Tado° haalt 43 miljoen euro financiering

Nu op WijNoordHolland