Nieuws

34 partijen uit Noord-Holland Noord tekenen convenant voor werkende arbeidsmarkt

Het convenant loopt van 2019 tot en met 2025.


Alkmaar – Maandag 29 oktober tekenen 34 partijen uit Noord-Holland Noord het convenant ‘Voor een werkende arbeidsmarkt’, voorafgaand aan Het Grootste Werkfestival waar samenwerking het hoofdthema is.

Alkmaarse wethouder en voorzitter RPAnhn Elly Konijn-Vermaas:
“Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en regionale opgaven, zoals de energietransitie, woningbouw en een toenemende zorgvraag, maken een andere benadering van arbeidsmarktvraagstukken noodzakelijk. “

“Ook de rol die overheid, onderwijs en bedrijfsleven hierin moeten pakken is toe aan een nieuwe omschrijving. In dit convenant hebben we opnieuw gekeken naar de bestaande afspraken met betrekking tot de regionale samenwerking tussen gemeenten, UWV, onderwijs, werkgevers- en werknemersorganisaties en aangescherpt waar nodig. De afspraken leggen we voor zeven jaar vast.â€

De ambitie van de regionale partners is het realiseren van een krachtige arbeidsmarkt waarin iedereen die kan werken, werkt en daarmee een bijdrage levert aan een sterke regionale economie.

Noodzaak nieuwe aanpak

Noord-Holland Noord krijgt de komende jaren te maken met een aantal forse opgaven: de energietransitie, woningbouw en een toenemende zorgvraag. Door de aantrekkende economie is er in verschillende sectoren een grote krapte op de arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord. Deze krapte remt de economische groei. De vraag naar arbeidskrachten is aan de ene kant groot en neemt nog fors toe. Aan de andere kant zijn er in deze regio 15.000 werkzoekenden, die moeite hebben om aan de slag te komen.

Nu actie ondernemen

Konijn-Vermaas: “Om de economie draaiende te houden en de regionale opgaven succesvol op gang te brengen is het belangrijk dat vraag en aanbod elkaar beter en sneller vinden. Om ook op lange termijn de economie en arbeidsmarkt in de regio te versterken, moet er nu actie worden ondernomen.†De groeiende ontwikkelingen vergen dan ook een andere, meer integrale benadering van arbeidsmarkt-vraagstukken, zo stelt Konijn-Vermaas.

Regionale agenda

Het doel van het nieuwe convenant is om de arbeidsmarkt duurzaam te versterken. Het convenant Voor een werkende arbeidsmarkt is het startpunt voor het samenstellen van een regionale arbeidsmarktagenda, waarin beschreven wordt welke acties ondernomen worden – zowel voor de korte als voor de langere termijn – om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten. Het werken met een agenda zorgt voor een flexibele aanpak, zodat bijgestuurd kan worden als (economische) ontwikkelingen daarom vragen. RPAnhn, regionaal platform arbeidsmarktbeleid, ontwikkelt de regionale agenda samen met de partners in het convenant, en voert de regie over activiteiten. RPAnhn nodigt iedereen die een bijdrage wil leveren aan een werkende arbeidsmarkt uit om initiatieven aan te melden.

Vorig bericht QO Amsterdam wint SBID International Design Awards 2018 voor Club & Bars Design
Volgend artikel Op zoek naar MBO talent voor je bedrijf met serious gaming

Nu op WijNoordHolland