Waarom Bankroet?

West Housing Services (negatieve publiciteit rond bemiddelingsfee, doorstart)

West Housing Services uit Amsterdam is onderdeel van de Scope Group en verzorgt aanhuurbemiddeling voor huurders. Het verdienmodel van Perfect Housing kwam begin 2014 onder vuur te liggen en alle activiteiten werden overgeheveld naar failliet. Er bleven echter alleen potentiele claims tot terugvordering van de bemiddelingsfee achter.

WijNoordHolland publiceert curatorenverslagen om inzichtelijk te krijgen waarom bedrijven failliet gaan en welk verlies er is geleden door bijvoorbeeld leveranciers.

Bedrijf: West Housing Services (Amsterdam)

Datum verslag: 22-01-2015 (1ste verslag)

Faillissementsdatum: 30-12-2014

Activiteiten: Verlenen van diensten bij het zoeken en aanhuren van huisvesting in Nederland.

Directie en organisatie: Failliet maakt deel uit van de zogenaamde Scope Group. Enig aandeelhouder en enig bestuurder is Scope Group BV. Aandeelhouders en bestuurders van Scope Group BV zijn – via hun persoonlijke holdings – Mike Russell en Fred Tromp.

Binnen de Scope Group worden diensten verricht gericht op verhuur van huisvesting in Nederland, in het bijzonder in (de regio’s) Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Onder Scope Group ‘hangen’ vier vennootschappen:

  • Principle Vastgoed BV verzorgt marketing voor verhuurders en krijgt bij succesvolle bemiddeling daarvoor een fee van de verhuurder.
  • West Housing Services BV verzorgt aanhuurbemiddeling voor huurders en krijgt bij succesvolle bemiddeling daarvoor een fee van de huurder.
  • Perfect Visit BV bemiddelt in short stay verblijf.
  • Perfect Housing BV (thans: Huizen Beheer Maatschappij Nederland BV) combineerde de activiteiten van failliet en Principle Vastgoed en is thans een slapende vennootschap.

Personeel: 23

Oorzaak: In het verleden kreeg Perfect Housing bij geslaagde verhuur twee fees: een van de verhuurder (voor de marketingactiviteiten) en een van de huurder (voor de bemiddeling). Die activiteiten zijn sinds 2012 gesplitst. Principle Vastgoed verleende diensten aan verhuurders; Perfect Housing verleende diensten aan huurders.

Door uitspraken van de kantonrechter Amsterdam in het voorjaar 2014, waardoor het verdienmodel van Perfect Housing onder vuur kwam te liggen, in combinatie met een daarop volgende wetswijziging met dezelfde strekking, heeft Perfect Housing al haar activiteiten (bemiddeling ten behoeve van huurders) overgeheveld naar failliet. Failliet bemiddelt in woningen, die worden aangeboden door zowel haar zustervennootschap Principle Vastgoed als derden. In Perfect Housing bleven met name potentiele claims tot terugvordering van de bemiddelingsfee (op basis van de uitspraken van de kantonrechter) achter.

Publiciteit rondom de bemiddelingsfee heeft de onderneming van Perfect Housing/failliet geen goed gedaan. De omzet bleef achter terwijl de (hoge) kosten, met name voor personeel, doorliepen. Failliet heeft eind december besloten het faillissement aan te vragen.

Omzet:

Schermafbeelding 2015-02-05 om 06.26.47

Winst/Verlies:

Schermafbeelding 2015-02-05 om 06.26.54

Debiteuren/Crediteuren:

Schermafbeelding 2015-02-05 om 06.27.00

Doorstart: De activiteiten te Amsterdam worden voortgezet door zustervennootschap Principle Vastgoed dat daartoe het klantenbestand / de goodwill kocht. Een werknemer te Den Haag en een te Rotterdam zullen voor eigen rekening de ondernemingsactiviteiten te Den Haag resp. Rotterdam voortzetten.

In eerste instantie heeft de curator de respectieve klantenbestanden / de goodwill omwille van de snelheid verkocht aan Principle Vastgoed die deze zaken / rechten aan de ondernemers zal doorverkopen. Ten eerste zijn de contacten met de zogenaamde corporate clients niet exclusief, waardoor het maar zeer de vraag is of het klantenbestand voor concurrenten meer dan het geboden bedrag met een earn-out waard zou zijn.

Ten tweede wordt met de doorstart een substantieel gedeelte van de werkgelegenheid gered. Het is zeer de vraag of concurrenten met het klantenbestand ook personeelsleden zouden willen overnemen.

Ten derde zal het onderhanden werk / de debiteurenincasso door de overnemende partij worden afgewikkeld (zodat de boedel daar nauwelijks bemoeienis mee heeft) terwijl de opbrengst daarvan in de boedel vloeit.

Curator: Mr. J.A. Stal.

Vorig bericht Bbd Brandveiligheid B.V. BV uit Zoetermeer failliet
Volgend artikel Amsterdam zoekt 'sociale' investeerder voor bordeel voor 50 dames in gemeentepanden Wallen

Nu op WijNoordHolland