AANBESTEDING

Digitaal ritformulier en back-office ambulancezorg voor Regionale Ambulances Voorzieningen

De Veiligheidsregio Kennemerland kondigt, namens vijf Regionale Ambulances Voorzieningen een opdracht aan voor de aanschaf van een digitaal ritformulier ambulancezorg (DRF, Frontoffice) en een BackOffice systeem.

Opdrachtgever voor deze aanbesteding zijn meerdere Regionale Ambulances Voorzieningen (hierna: RAV) te weten het? RAV-bestuur c.q. de RAV-directie van:
1. RAV Haaglanden
2. RAV Kennemerland (Witte Kruis)
3. RAV Noord-Holland Noord
4. RAV Noord- en Oost- Gelderland
5. RAV Zeeland

Omdat het huidige digitaal ritformulier ambulancezorg niet meer voldoet aan interne en externe wensen c.q. vereisten, zijn de deelnemende RAV-en voornemens (gefaseerd) te starten met het gebruik van een nieuw digitaal ritformulier ambulancezorg. Hetzelfde geldt voor het backoffice systeem.
Het nieuwe digitaal ritformulier ambulancezorg en backoffice systeem dient niet alleen te voldoen aan de huidige (externe-/interne-) wensen en eisen, maar ook bestemd te zijn voor toekomstige (door-)ontwikkelingen.

Het digitaal ritformulier ambulancezorg en backoffice systeem zal gebruikt worden door de deelnemende RAV-en (RAV Haaglanden vooralsnog alleen de backoffice).
Besluitvorming over het digitaal ritformulier ambulancezorg vindt ? per RAV ? plaats in het bestuur c.q. de directies van de deelnemende RAV-en. Voor Witte Kruis geldt dat de besluitvorming zal plaatsvinden door het management van Witte Kruis.

Aan Inschrijvers wordt gevraagd om een offerte aan te leveren op basis van de volgende staffels:

Staffel 1

? 50 ? 100?????? ambulancevoertuigen

Staffel 2

100 ? 150?????? ambulancevoertuigen

Staffel 3

150 ? 200?????? ambulancevoertuigen

Voor de backoffice wordt gevraagd om een offerte aan te leveren op basis van een enterprise licentie voor de deelnemende RAV-en. Van de leverancier wordt tevens een implementatie-/migratievoorstel voor het digitaal ritformulier ambulancezorg en/of backoffice verwacht.

De nieuw te leveren apparatuur dient 1 op 1 compatible te zijn met de reeds aanwezige hard- en software. Met compatible wordt bedoeld: het is de uitdrukkelijke wens dat de nieuw te leveren software aansluit op de huidige en al aanwezige apparatuur en infrastructuur, dit mede vanwege de standaardisatieslag die de RAV?s al gemaakt hebben en omdat de RAV?s niet opnieuw wensen te investeren in trainingen en dergelijke om de voor ?medewerkers onbekende apparatuur te leren kennen, te kunnen onderhouden en te kunnen beheren. Het is een wens dat het nieuwe FrontOffice en BackOffice systeem aangesloten en beheerd kan worden op/vanaf de eigen server van de opdrachtgever.

Inschrijven is mogelijk tot 7 juni 2014.

Meer informatie:
RAV Noord-Holland Noord, RAV Zeeland, RAV Noord- en Oost-Gelderland, RAV Kennemerland, RAV Haaglanden
p/a Zijlweg 200, 2015CK HAARLEM?
Ter attentie van: Noelle van Rens
Telefoon: +31 619339233,
E-mail: nvanrens@vrk.nl
Internetadres(sen): www.vrk.nl
Adres van het kopersprofiel: www.vrk.nl

Vorig bericht Opknapbeurt voor zwembad De Molenkoog op Texel
Volgend artikel 35 nieuwe concullega's (o.a. S7, Grond Registratie Nederland...) in Noord-Holland (Met adres!)

Nu op WijNoordHolland